Monday, 5 December 2011

Suku Kata Terbuka KV


Suku Kata Terbuka KV+KV

STANDARD KANDUNGAN
1.0 Membaca dan memahami perkataan.
2.0 Membina dan menulis perkataan.

Standard Pembelajaran
1.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV.
2.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya:
i. Menyebut, mencerakin, mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka
KV+KV dengan sebutan yang betul.
ii. Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka KV+KV dengan betul.


Suku Kata KVK